Cursusregelement

Hard- en software

Tijdens de cursus werk je op je eigen computer met Adobe Illustrator / InDesign / Photoshop / CC. Welke software je precies nodig hebt, hangt af van je cursus. In de overeenkomst voor je cursus geef ik duidelijk aan welke software je gaat gebruiken. Je dient zelf zorg te dragen voor een computer met een licentie voor deze software. Computer en licentie zijn niet inbegrepen in de prijs van deze offerte. Houd er rekening mee dat Adobe software niet gratis is. Prijzen voor een abonnement vind je op de website van Adobe. Zo nodig kan ik je op weg helpen bij het vinden van het juiste abonnement en licentie. Zorg ervoor dat de software up-to-date is en werkt op het moment van de cursussessies.

Bij klassikale cursussen op locatie draagt Bakabaka Design zorg voor een stopcontact waar je je laptop aan kunt leggen.

 

Verstrekt materiaal

Al het digitale materiaal dat ik je tijdens de cursus toestuur, is inbegrepen in de hoofdsom. Het gaat hier om voornamelijk om samenvattingen, voorbeelden en slides. Dit materiaal is door copyright beschermd, en ik wil je uitdrukkelijk verzoeken om het niet verder te verspreiden. Als je tijdens de cursus gebruik wilt maken van materialen om analoog te schetsen, verzoek ik je om dat zelf mee te nemen.

 

Vertrouwelijkheid en copyright

Copyright van ontwerpen die je in de cursus maakt, liggen bij jou. Volg je deze cursus in het kader van je dienstverband bij een bedrijf, dan ligt het copyright van die materialen bij je werkgever, in plaats van bij jouzelf. Dit is anders dan wat ik beschrijf in artikel 12.1, 12.2 en 12.3 van mijn Algemene Voorwaarden. Voor materiaal dat je als cursist tijdens de cursus maakt, zijn Artikel 12.1, 12.2 en 12.3 niet geldig.

Alle materialen die je inbrengt en maakt tijdens de cursus, behandel ik vertrouwelijk. Als ik ze al opsla, bewaar ik ze op een beveiligde locatie. Niet langer dan negentig dagen na afloop van de laatste sessie van je cursus verwijder ik alle gegevens die je hebt verstrekt.

Copyright van cursusmaterialen die ik je toestuur, ligt bij Bakabaka Design. Ik verzoek je uitdrukkelijk om deze materialen alleen als persoonlijk naslagwerk te gebruiken, en niet verder te verspreiden.

 

Inbegrepen diensten

Naast het ontwikkelen en doceren van de cursussessies ben ik je uiteraard ook graag van dienst met advies en begeleiding. Aarzel niet om hier tussen de sessies door om te vragen, of achteraf. De begeleiding die ik je buiten de cursus kan geven is beperkt tot maximaal 10% van totale lesduur. Als je verzoek om begeleiding meer dan die tijdsduur aan werk omvat, schrijf ik je graag een offerte uit voor een begeleidingstraject of een extra cursussessie.

 

Betaling, cursusduur en beëindiging

Is de hoofdsom van je cursus €600 (exclusief BTW) of meer? Dan stuur ik je vóór het begin van de cursus een factuur om een aanbetaling te doen van 20% van de hoofdsom. Als je deze betaling nog niet hebt voldaan, kan de cursus niet starten; of kun je niet deelnemen aan de cursus. Pas na de laatste sessie van de cursus stuur ik je een factuur voor de overige 80%. Betalingen verwacht ik binnen 15 dagen na factuur op mijn bankrekening. Het nummer daarvan vind je op mijn facturen.

De duur van de cursus is niet langer dan drie maanden. Daarbij tel ik de datum van de eerste sessie als begin van de cursus, en die van de laatste sessie als het einde. Als je hier van af wilt wijken, ga ik graag met je in overleg en kunnen we (schriftelijk) een andere contractduur afspreken. Doen we dat niet, en heb je de cursus nog niet afgerond drie maanden na de eerste sessie, dan loopt het cursuscontract alsnog af en stuur ik je een factuur voor alle sessies die je hebt gevolgd. Ik verwacht dat dit alleen voorkomt als we cursussessies uitstellen, maar het niet lukt om niet binnen die termijn van drie maanden een nieuw tijdstip te plannen.

 

Annuleren

Je ontvangt van mij altijd een offerte voor je cursus. Na het accorderen van de offerte heb je een bedenktijd waarin je de cursus kosteloos kunt annuleren. Annuleren gaat alleen per e-mail of fysieke, schriftelijke post. Ik heb een voorkeur voor e-mail, jij denk ik ook. Je kunt de cursus nog annuleren tot 14 dagen nadat ik je akkoord op de offerte heb ontvangen.

Wil je alsnog annuleren, en is de bedenktijd al verstreken? Dat kan, maar daar zijn kosten aan verbonden.

Individuele cursussen

  • Annuleer je een individuele cursus tussen 14 en 7 dagen vóór de eerste sessie, dan bereken ik 50% van het geoffreerde bedrag voor ontwikkeling van de cursus. Je bent geen kosten verschuldigd voor de sessies die je niet hebt gevolgd.
  • Annuleer je een individuele cursus binnen 6 dagen vóór de eerste sessie, dan breng ik je de ontwikkelingskosten voor 100% in rekening, en 50% van het tarief voor de eerste sessie. Je bent geen kosten verschuldigd voor eventuele latere sessies van de cursus die je niet hebt gevolgd.

Klassikale cursussen

  • Annuleer je een klassikale cursus tussen 28 en 15 dagen vóór de eerste sessie, dan bereken ik 100% van het geoffreerde bedrag voor de eerste sessie. Je bent geen kosten verschuldigd voor de overige sessies die je niet hebt gevolgd.
  • Annuleer je een klassikale cursus binnen 14 dagen vóór de eerste sessie, dan bereken ik 50% van het totale geoffreerde bedrag.

Bij annulering hebt je nooit recht op digitaal materiaal horend bij de cursus.

 

Afbreken

Wil je tussentijds stoppen met een cursus? Dat kan, maar daar zijn altijd kosten aan verbonden. Meld je af voor de gehele cursus per e-mail. Je ontvangt dan een factuur voor alle sessies van je cursus vóór de datum dat ik je mail ontving, en voor iedere sessie die gepland staat binnen 21 dagen na de dag dat ik je mail ontving. Over sessies 22 of meer dagen na die datum, ben je geen kosten verschuldigd.

Heb je je cursus afgebroken, dan ontvang je geen digitaal materiaal meer dat hoort bij de sessies die je niet hebt bijgewoond.

Breek je een cursus af vóór de eerste sessie, dan heet dat een annulering. Kijk voor de regels daarover bij ‘annuleren’, eerder in dit reglement.

 

Aanwezigheid

Kun je niet bij een sessie van een individuele cursus zijn? Laat het mij dan zo snel mogelijk weten per e-mail, dan spreken we een nieuwe datum af.

Kun je niet bij een sessie van een klassikale cursus zijn? Laat het me zo snel mogelijk weten per e-mail. Afwezigheid is helemaal voor je eigen risico, je hebt bij afwezigheid geen recht op restitutie. Let bij het akkoord gaan met een offerte dus altijd goed op de planning!

Heb je een sessie van een klassikale cursus gemist, dan heb je nog steeds recht op de bijbehorende materialen en die stuur ik je dus ook toe. Bestudeer dit goed, en stel zo nodig vragen per e-mail. Zo nodig ruim ik vóór een volgende sessie een kwartier extra tijd in om je snel bij te spijkeren over de sessie die je miste.

 

Evaluatie

Na afloop van de cursus vraag ik je om een digitaal evaluatieformulier over de cursus in te vullen. Dit is vrijblijvend, je bent niet verplicht om het formulier in te vullen. Het formulier is anoniem, en het is voor mij dus niet mogelijk om te herleiden wie welke evaluatie heeft ingestuurd. Nou ja, vul je dit formulier in na een individuele cursus, dan is het voor mij misschien toch mogelijk om te herleiden van wie de evaluatie afkomstig is. Sorry daarvoor.

Heb je op- of aanmerkingen die niet in het formulier passen, of je wilt overleggen over je feedback op de cursus, neem dan direct contact met me op. Dat is vanzelfsprekend niet anoniem.

 

Klachtenprocedure

Als je een klacht hebt over een cursus, dan kom ik daar graag samen met jou uit. Neem contact met me op per mail of schriftelijk, of vul het klachtenformulier in. Binnen 5 werkdagen bevestig ik de ontvangst van je klacht. Als ik op vakantie ben op het moment dat je je klacht indient, dan vertelt mijn autoresponder je op welke de datum dat ik weer beschikbaar ben en dus je klacht kan ontvangen. Binnen 14 dagen na mijn ontvangstbevestiging stuur ik je een inhoudelijke reactie op je klacht. Alle klachten en de documentatie die daar bij hoort, behandel ik vertrouwelijk.

Komen we onverhoopt niet tot een oplossing waar jij tevreden mee bent, dan kunnen we ons geschil neerleggen bij de onafhankelijke juridisch bemiddelaar mr. H.J. Bodifée, Eendrachtsweg 45b, 3012 LD Rotterdam, info@hbodifee.nl. Ik acht beslissingen van de Heer Bodifée in zake klachtbemiddeling bindend.

Alle correspondentie over je klacht bewaar ik voor één heel kalenderjaar na uiteindelijke afwikkeling van de klacht. Uitzonderingen daarop zijn situaties waarin de wet of andere partijen een langere bewaartijd eisen.